Domenii de expertiza - Drept Civil
Cereri și proceduri în materia drepturilor reale (revendicări, uzucapiuni, evacuări, acţiuni în granituire, acţiuni posesorii, dreptul de proprietate şi dezmembrămintele proprietăţii).
Cereri și proceduri întemeiate pe Legea 10/2001
Cereri și proceduri în materie de stare civilă și a dreptului familiei.
Procedura adopției
Cereri și proceduri în materie de succesiuni
Contracte civile
Executări silite