Domenii de expertiza - Drept Civil
Cereri și proceduri în materia drepturilor reale (revendicări, uzucapiuni, evacuări, acțiuni în granituire, acțiuni posesorii, dreptul de proprietate și dezmembrămintele proprietății).
Cereri și proceduri întemeiate pe Legea 10/2001
Cereri și proceduri în materie de stare civilă și a dreptului familiei.
Procedura adopției
Cereri și proceduri în materie de succesiuni
Contracte civile
Executări silite