Domenii de expertiza - Comercial
Asistență și consultanță pentru activitatea de zi cu zi a societăților comerciale.
Contracte comerciale.
Achiziții publice.
Recuperări creanțe.
Evaluarea potențialilor parteneri contractuali.
Auditări juridice.
Concurență, cu precădere în etapa de prevenție, instruire și evaluare riscuri de încălcare a legislației în materie.
Operațiuni în fața O.R.C.
Derulare raporturi între acționari.
Regulamente interne.